Alma Media

Arvolupaus ja nimi uudelle palvelulle

Yrityskaupan myötä Alma Median ajoneuvopalveluista on muodostunut merkittävä ajoneuvojen markkinapaikkojen ja tukipalvelujen kokonaisuus, joka palvelee laajaa asiakaskuntaa: ajoneuvoja ostavia ja myyviä tahoja, sekä yrityksiä että kuluttajia. Tahtotilana oli muodostaa yhteinen käsitys uuden palvelukokonaisuuden merkityksestä asiakaskunnalle, kirkastaa asiakkaille tulevaisuudessa tuotettava arvo ja kiteyttää tämä yksikön yhteiseksi arvolupaukseksi.

Lähtötilanne

Alma Media osti NettiX:n maaliskuussa 2021 ja vahvisti kaupan myötä asemaansa strategisesti tärkeillä autoilun ja liikkumisen toimialoilla muodostaen markkinapaikkojen, medioiden sekä autoilun järjestelmien kokonaisuuden. 

Uusi ajoneuvopalveluiden kokonaisuus koostui useasta vahvasta brändistä, osin päällekkäisistä palveluista ja se palvelee laajaa asiakaskuntaa. Tahtotilana oli kirkastaa markkinajohtajan asema uudessa palvelukokonaisuudessa ja määritellä johdonmukainen ja vetovoimainen kokonaisuus, joka on looginen sekä ymmärrettävä niin asiakkaille, kumppaneille kuin almalaisille.

Tavoitteena oli
- ymmärtää mikä tekee palvelukokonaisuudesta asiakkaiden näkökulmasta lähestyttävän ja kiinnostavan
- määritellä ymmärryksen pohjalta liiketoimintaa tukeva arvolupaus  
- nimetä palvelu yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Yhtä tärkeää lopputulemien lisäksi oli osallistaa koko Alman Liikkumisen yksikkö kehittämiseen ja muodostaa yhteinen näkemys siitä mitä tarvetta palvelukokonaisuus tulevaisuudessa täyttää.

Ratkaisu

Työ rakentui asiakaskeskeisyyden, analyyttisyyden ja osallistamisen varaan. Hanke koostui neljästä vaiheesta.

1. Nykytilan ja tahtotilan selvittäminen
Selvitimme nykytilaa, liiketoiminnan tahtotilaa ja määrittelimme tarjooman keskinäistä suhdetta sisäisten avainhenkilö-haastattelujen avulla

2. Asiakasymmärryksen muodostaminen
Ajoneuvopalveluiden asiakkaita haastattelemalla syvensimme ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja motiiveista.

3. Iteratiivinen työskentely
Teimme työtä tiiviissä yhteistyössä projektiryhmän kanssa. Kehittämistyöhön osallistimmekattavasti eri palvelualueita ja koko yksikkö pääsi mukaan suunnittelemaan työn onnistunutta arkeen vientiä erilaisissa työpajoissa.

4. Työn lopputulemat
Liikkumisen yksikölle muodostui kirkastunut kuva palvelukokonaisuudesta markkinassa ja yhteinen ymmärrys asiakkaan arvostamista asioista: erottautumistekijöistä, joilla rakennetaan tulevaisuuden kilpailuetua.

Yksikkö ja palvelukokonaisuus nimettiin paremmin ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi ja toimintaa ohjaava arvolupaus kiteytettiin yhteisen tarinan muotoon.

"Arvolupaustyö haastoi uuden organisaatiomme vetämään yhteen ja sanoittamaan ratkaisujemme asiakashyödyt ja erottautumistekijät. Työtä taustoitettiin mm. asiakkaiden ja avainhenkilöiden haastatteluin sekä workshopeissa. Arvolupaus ja sen kanssa koostettu branditimantti toimii meillä käytännössä strategian jatkeena. Se tuo esiin painotuksia, joita vasten peilaamme tekemistämme. Mitä priorisoimme pystyäksemme ylittämään asiakkaidemme odotukset jatkossakin? Koko henkilöstön kytkeminen määrittelyyn oli onnistunut ratkaisu. Olemme jatkaneet työtä tiimeittäin ja pohtineet, miten jokainen toteuttaa ja viestii asiakashyötyjä omassa työssään teknisessä kehityksessä, asiakaspalvelussa, markkinoinnissa ja myynnissä", Alma Median markkinointipäällikkö Mia Bonetti kertoo.

Arvolupaustyö haastoi uuden organisaatiomme vetämään yhteen ja sanoittamaan ratkaisujemme asiakashyödyt ja erottautumistekijät.

Mia Bonetti, markkinointipäällikkö, Alma Media