NRC Group

Brändi ja suunta yrityskaupan jälkeen

NRC Group nousi yrityskaupoilla Pohjoismaiden johtavaksi raideinfran rakentajaksi ja kunnossapitäjäksi. Yrityskauppojen jälkeen yhtiö tarvitsi vahvan yhteisen suunnan sekä työkalut yhdistämään organisaatiota.

Haaste

NRC Group on Pohjoismaiden johtava raideinfra-alan toimija, joka luo ja kunnossapitää ihmisiä ja yhteiskuntaa liikuttavaa infrastruktuuria. Oslon pörssissä listatun konsernin kasvu on ollut merkittävää perustamisvuodesta 2011 lähtien.

VR Group myi VR Track -liiketoiminnan norjalaiselle NRC Groupille. Yrityskaupan myötä NRC Groupista tuli suurin raiderakentaja ja yksi suurimmista infrastruktuurin rakennus- ja kunnossapitoyrityksistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Uudessa tilanteessa NRC Group tarvitsi vahvan yhteisen suunnan.

Ratkaisu

Yhteistyö alkoi brändistrategian rakennustyön käynnistämisellä tiiviissä yhteistyössä yrityksen johdon kanssa. Kiteytimme brändin ydintä ja viestinnän elementtejä sisäisen ja ulkoisen sidosryhmäviestinnän pohjaksi. Työn tukena toimi osana brändin kirkastustyötä tehty brändin visuaalisen identiteetin audit.

NRC Groupin tulevaan liiketoimintastrategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin ankkuroitu brändistrategia luotiin hyödyntäen kilpailija-analyysia, avainhenkilöhaastatteluita, henkilöstötutkimuksen antia, työpajatyöskentelyä, digitaalista yhteistyöalustaa ja luovaa kirjoitustyötä.

Yhteistyössä NRC Groupin kanssa syntyi pohja sidosryhmälähtöiselle brändin kiteytykselle: jaettu pohjoismainen tarina, kuvaus historiasta tähän päivään, brändin kulmakivet, yrityksen missio ja visio, esittelylause ja -teksti, arvojen sanoitus, brändiviestinnän ydinviestit ja tone of voice -ohjeisto.

Yrityskaupan jälkeinen brändistrategia antoi yritykselle lähtökohdat yhteisen, pohjoismaisen brändin ja viestinnän luomiselle ja ihmisten yhteen tuomiselle.