Atria

Grillausta kuluttajapsykologian silmin

Grillaus on Atrialle tärkeä ruokasesonki. Tavoitteena oli ymmärtää grillauskulttuuria ja tulevaisuutta pintaa syvemmältä. Etnografian ja fokusryhmien avulla rakennettiin muun muassa ymmärrys grillaamisen vetovoimatekijöistä ja haasteista.

Lähtötilanne

Atria halusi ymmärtää suomalaisen grillauskulttuurin nykytilaa ja tulevaisuutta sekä vahvistaa omaa ajatus-johtajuuttaan aiheessa. Atria on kerännyt paljon ymmärrystä grillauksesta erilaisten tutkimusten ja myyntidatan keinoin, mutta syväluotaavaampi ymmärrys etenkin grillauksen psykologiasta ja ihmisten moninaisista motiiveista grillata puuttui.

Ratkaisu

Suomalaisten grillausta kartoitettiin kesällä. Etnografinen kenttätyö sisälsi teemahaastattelut ja osallistuvaa havainnointia erilaisten ja eritasoisten grillaajien luona eri puolella Suomea. Ymmärrystä rikastettiin vielä kahden eri profiilin fokusryhmän avulla ja haettiin hiljaisia signaaleja siitä, mihin grillaus on tulevaisuudessa menossa ja mikä on Atrian asema siinä.

Lopputulemat

Viitekehys, joka syväsukeltaa grillauksen ytimeen ja sen eri ulottuvuuksiin – mistä kaikesta grillaus koostuu nyt ja tulevaisuudessa – sekä grillaajien kehityspolku yhdessä tarjoavat Atrialle kokonaisvaltaisen ymmärryksen grillauksen vetovoimatekijöistä ja haasteista. Lisäksi ne auttavat rakentamaan tulevaisuuden grillausta ihmislähtöisesti niin tuotekehityksen kuin markkinointiviestinnän saralla.

Grillaus on Atrialle tärkein ruokasesonki. Halusimme numeroiden lisäksi ymmärtää grillausta syvällisesti kuluttajapsykologian kautta. Frankly Partnersin vahvuus on, itse tutkimuksen tekemisen lisäksi, hyvin moderoidut työpajat kanssamme, joissa lopputulosta muokattiin Atrialle sopivaan kielenkäyttöön ja tulospainotuksiin.

Jukka Saarenpää, tutkimuspäällikkö