Knowit Solutions

Kasvua vauhdittava tarjooma ja organisaatio

Asiakasarvo nousi uuden liiketoimintastrategian myötä Knowit Solutionin ytimeen. Kasvun vauhdittamiseksi tarjooma uudistettiin asiakaskeskeiseksi ja organisaation mallia päivitettiin.

Lähtötilanne

Liiketoiminnan digitaalisia ratkaisuja toteuttavan Knowit Solutionsin uusi strategia nosti pöydälle asiakasarvon ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisen tärkeyden. Asiakkaalle ei ollut helposti näkyvissä ja ostettavissa Knowit Solutionsin koko tarjoama, koska myyntivastuullisten fokus ja kyvykkyys oli vain yhdessä osaamisalueessa. Tarjoaman rakenne vastasi kompetensseja samoin kuin Knowit Solutionsin organisaatiokin.

Ratkaisu

Tarjoama päivitettiin asiakaskeskeiseksi ja -tarvelähtöiseksi Knowitin vahvuuksia korostaen. Organisaation malli muotoiltiin asiakkaiden toimialojen mukaan. Kumppanin roolina oli fasilitoida uuden tarjoaman ja organisaation suunnittelu sekä tukea muutoksen toteuttamisessa.

Tulokset

Toimialan haastavasta tilanteesta huolimatta Knowit on pystynyt kasvamaan kannattavasti toimialaa nopeammin. Olemassa oleviin asiakkuuksiin on saatu esiteltyä uutta tarjoamaa, ja arjen työ asiakkuuksien ympärillä on helpottunut.

"Parhaat kumppanit erottaa siitä, että heiltä saa tehokkaan fasilitoinnin lisäksi kokemukseen ja tietoon perustuvaa näkemystä, joka auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä kuin yksin yrittämällä. Frankly Partnersin kanssa yhtälö toimi juuri niin kuin pitää."

Juha Markkanen, CEO, Knowit Solutions