Forenom

Kasvun ja potentiaalin pelikirja

Pohjoismaiden johtava kalustettujen asuntojen tarjoaja Forenom halusi vahvistaa asiakaskeskeistä kulttuuria ja löytää asiakasryhmissä piilevän kasvupotentiaalin. Rakensimme työkaluksi motiivipohjaisen, bisneksen euroihin kytkeytyvän segmentoinnin.

Lähtötilanne

Forenom halusi ymmärtää paremmin yritysasiakkaidensa erilaisia majoitustarpeita ja odotuksia palveluntarjoajia kohtaan ja vahvistaa yrityksen asiakaskeskeistä kulttuuria. Työn tavoitteena oli tukea konsepti-, kapasiteetti- ja asiakkuuskehitystä sekä tunnistaa uusia kasvun lähteitä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Ratkaisu

Toteutimme monimenetelmällisen tutkimuskokonaisuuden, jonka pohjalta tunnistimme eri markkina-alueet läpileikkaavat segmentit ja niiden liiketoiminnallisen potentiaalin. Tiiviissä yhteistyössä forenomilaisten kanssa syvensimme ymmärrystä segmenteistä ja kiteytimme keskeisimmät löydökset helppokäyttöiseen ja innostavaan pelikirjaan tukemaan segmenttien käytäntöönvientiä eri maissa. Lopuksi mallinsimme segmentit asiakasdataan jokaiselle asiakkaalle arjen toimintojen ja tulevien kehityshankkeiden tueksi.

Lopputulos

Lopputulemana Forenomilla on käytössään segmentit, jotka ohjaavat jokapäiväistä ja pidemmän aikavälin toimintoja. Hankkeen aikana tunnistimme myös kilpailijoille valuvaa takaisin voitettavaa bisnestä, sekä Forenomin katveet markkinaosuudessa.