Kesko

Asiakaspolku johtamisen työkaluna

Asiakaspolun varrelta tunnistettiin aiheita, joissa asiakkaille voidaan tuottaa erilaistavaa arvoa. Työn pohjalta syntyi strateginen työkalu muun muassa toimenpiteiden priorisointiin ja johtamiseen.

Lähtötilanne

K-ryhmä haluaa määrätietoisesti jatkaa asiakaskeskeisyyden tiellä ja kiihdyttää "asiakas ja laatu" -strategiansa toimeenpanoa.

Ratkaisu

Määrittelimme monipuolisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen K-Ruokakauppojen asiakkaan asiointipolun ja kuvasimme sen asiakkaan näkökulmasta. Polun varrelta tunnistimme vaiheita, joissa K-Ruokakaupat voivat olla tuottamassa erilaistavaa arvoa asiakkaalle. 

Työn pohjalta syntyi strateginen viitekehys ja työkalu suunnitella, priorisoida ja johtaa toimintaa ja erilaisia kehityshankkeita yli organisaatiorajojen.

Tämä on meille historiallinen, uraauurtava ja erittäin merkittävä vaihe. Olen todella iloinen siitä, millaisia mahdollisuuksia tehty työ meille nyt ja tulevaisuudessa avaa.

Mia Ropponen, Vice President Marketing