Sanoma Media Finland

Toimialatutka ratkaisumyynnin vauhdittajana

Vahvistaakseen asemaansa markkinoijan luottokumppanina, Sanoma Media Finland haluaisi rakentaa systemaattisen toimintamallin syventääkseen ymmärrystä mainostajien tavoitteista ja kehityssuunnista.

Lähtötilanne

Sanoman tavoitteena on vahvistaa asemaansa markkinoijan luottokumppanina. Tämä edellyttää proaktiivista ja asiakaslähtöistä tuotteiden, palveluiden ja toimintatapojen kehittämistä. Onnistuakseen tässä yhä paremmin Sanoma halusi rakentaa systemaattisen toimintamallin syventääkseen ymmärrystä mainostaja-asiakkaiden liiketoiminnan kasvun tavoitteista, markkinoinnin kehityssuunnista ja tarpeista kumppanuudelle.

Ratkaisu

Rakensimme yhdessä Sanoman kanssa Toimialatutkaksi nimetyn viitekehyksen ja toimintatavan, joka luotaa monipuolisin menetelmin valittuja toimialoja. Tämä asiakaskeskeinen viitekehys kuvaa toimialan tunnuspiirteitä ja kehityskulkuja asiakkaan näkökulmasta sekä tunnistaa Sanoman näkökulmasta potentiaalia kehittämiselle ja paremmalle yhteistyölle.

Ratkaisua kehitettiin ketterästi luomalla tutkaversio ensin yhdelle toimialalle, ja oppien perusteella jatkojalostamalla mallia ja sen hyödyntämistä seuraavilla toimialoilla.

Toimialatutka-mallista on tullut meille aivan olennainen työkalu liiketoimintamme asiakaskeskeisessä kehittämisessä. Yhteistyö franklyn kanssa on ollut näkemyksellistä, keskustelevaa ja avointa. Olemme erittäin tyytyväisiä sekä lopputulokseen että työskentelytapaan.

Projektin omistaja, Sanoma

Lopputulokset

Projektin ensimmäisessä vaiheessa luodattiin muutamia toimialoja, erinomaisten kokemusten myötä toteutus on laajentunut edelleen. Toimialatutka ei ole vain toimialaraportti, vaan kokonaisvaltainen ajattelu- ja lähestymistapa.  Sen ympärille on tavoitteellisesti rakennettu systemaattiset käsittely- ja kehitysprosessit. Erityisen huomioitavaa on syventyvän asiakas- ja toimialaymmärryksen monipuolinen hyödyntäminen mm. proaktiivisen asiakastyön tukena,  palvelukehityksessä ja osaamisen kehittämisessä.

Toimialatutka alleviivaa asiakkaan kokeman arvon kasvattamista  ja toimii keskeisenä työkaluna Sanoman B2B-organisaatiossa. Ensimmäiset toimenpiteet asiakastyössä saatiin käyttöön saman tien ja pidemmän tähtäimen kehitystyö jatkuu.

Franklyn tuottama näkemys ja sen kiteyttäminen innostavaan muotoon on tärkeässä roolissa siinä, miten vahvistamme kumppanuutta mainostajien kanssa.

Projektin omistaja, Sanoma