Humana

Yhtenäinen kulttuuri & houkutteleva työnantaja

Humana on kasvanut yritysostoin. Tehtävänä oli rakentaa brändistrategia, tuoda yhtiöt yhteen ja luoda Humana-kulttuuria.

Lähtötilanne

Sosiaali- ja hoiva-alalla toimiva ruotsalaisomisteinen Humana on ottanut Suomesta merkittävää jalansijaa yritysostojen kautta. Tehtävänä oli tuoda yhtiöt yhteen, luoda yksi yhteinen Humana-kulttuuri ja nousta houkuttelevimmaksi työnanjaksi.

Humanan kantava ajatus on, että olemalla houkuttelevin työnantaja alan parhaille ammattilaisille luodaan myös edellytykset alan parhaalle asiakaskokemukselle ja liiketoiminnan menestykselle. Kunnianhimoisena tavoitteena on muuttaa keskustelua koko toimialaan liittyen.

Ratkaisu

Monimuotoisessa julkisen sektorin, palvelun kohteen sekä omaisten verkostossa johtaminen ei ole lineaarista. Johtaminen ei näin ollen voi perustua ylhäältä annettuun ohjeistukseen vaan toimintaa ohjaavat periaatteet ja raamit on luotava yhdessä, henkilöstöä osallistaen ja sitouttamalla.

Aluksi tunnistimme, millaiset elementit vaikuttavat sekä asiakas- että henkilöstökokemukseen. Seuraavassa vaiheessa toimme kvantitatiivisen kyselytutkimuksen kautta painokertoimet asioille: kuinka tärkeänä asian eri elementit koettiin erilaisissa henkilöstö- ja asiakasryhmissä, eri yksiköissä ja tiimeissä. Yhteistä näkemystä luotiin ja syvennettiin työpajoissa.

Asiakasnäkemystä hyödyntäen ja omaa henkilöstöä monipuolisesti osallistaen syntyi innostava näkemys yhteistä tahtotilasta, mutta myös sinne pääsyn vaatimuksista. Seuraava vaihe on toimintasuunnitelmien rakentaminen sekä muutosmatkaa tukevan johtamis- ja mittaamismallin suunnittelu.

"Yhteistyö Franklyn kanssa synnytti yhteisesti jaetun tulevaisuuden tahtotilan. Työ kasvatti sitoutumista heti projektin alkumetreiltä."

Anu Kallio, Humana, toimitusjohtaja